Zorg

Kinderen ontwikkelen zich allemaal in hun eigen tempo. Er zijn dan ook veel verschillende niveaus op ons kindcentrum en de zorg voor deze kinderen is zeer divers.

Als de kinderen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. 
De zorg binnen ons kindcentrum richt zich op het verbeteren van de leerprestaties en van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Hier kunt u de pdf-versie openen van ons schoolondersteuningsprofiel waarin omschreven staat hoe we de zorg binnen ons kindcentrum vorm geven en welke bijzondere zorg wij binnen onze school wel en niet kunnen bieden.