Muziek

In de muzieklessen op school wordt gewerkt aan de volgende leergebieden:
  • Zingen
  • Muziek maken
  • Luisteren naar muziek
  • Bewegen op muziek
  • Muziek noteren

Gedurende het schooljaar leren de kinderen nieuwe liedjes, bespelen ze verschillende instrumenten en luisteren en dansen we op muziek. In de bovenbouw wordt er ook aandacht besteed aan het noteren van muziek.