Aanmelden

U kunt hier een keuze maken om een leerling aan te melden voor ons Kindcentrum.

Er kan een keuze worden gemaakt voor een aanmelding in groep 1 of een aanmelding voor groep 2 t/m 8. Er is dan sprake van zij-instroom; een verhuizing vanaf een andere school.

Voor beide is een apart formulier.