Klassenouders

De klassenouders hebben als doel de betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te vergroten en te coördineren bij evenementen van de klas.

Iedere groep heeft 1 of 2 klassenouders, die een coördinerende taak vervullen binnen de groep. Zij bieden praktische ondersteuning bij activiteiten in de groep en zijn het eerste aanspreekpunt van de leerkracht voor het organiseren en plannen van ouderhulp voor deze activiteiten. Klassenouders leggen hiervoor in overleg met de groepsleerkracht contacten met andere ouders/verzorgers.

Aan het begin van het schooljaar benadert de leerkracht ouders. Uiteraard kunt u zich ook bij de leerkracht aanmelden als kandidaat. De namen van de klassenouders vindt u bij de groep van uw kind(eren). (zie groepen)

Wat doet een klassenouder?

 

  • Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht. Bijvoorbeeld bij het regelen van een excursie, bibliotheekbezoek, museumbezoek enz.
  • Indien gewenst andere ouders betrekken bij activiteiten
  • Indien gewenst assisteren bij de verjaardag van de leerkracht en de organisatie ervan.
  • Naast de afgesproken taken onderneemt de klassenouder geen andere acties, zonder vooraf met de leerkracht hierover contact op te nemen.

Er is een protocol klassenouders opgesteld. Dat vindt u hieronder.