JGZ (Consultatie Bureau voor kind en jeugd)

 

Voor vragen over opvoeden en opgroeien.
 
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie, advies of ondersteuning welkom of nodig. In Leidschendam-Voorburg is één centraal punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien: JGZ (Consultatie Bureau voor kind en jeugd).

Binnen het JGZ is veel kennis en ervaring aanwezig over opvoeden en opgroeien. Diverse organisaties werken er samen onder één dak. Dat heeft als groot voordeel dat u snel antwoord op uw vragen krijgt en dat er meteen hulp aanwezig is, als dat nodig is. 

Een antwoord op al uw vragen
Bij het JGZ kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Heeft u bijvoorbeeld vragen over gedrag, gezondheid, voeding, relaties of psychische problemen met betrekking tot uw kind? De medewerkers van het JGZ  en het jeugdteam kunnen veel vragen beantwoorden,  of weten wie u verder kan helpen. U hoeft het dus niet zelf uit te zoeken. De hulpverlening of adviezen vanuit het JGZ zijn gratis en vrijwillig en als u dat wilt anoniem.

Veel informatie over opvoeden en opgroeien van jongeren tot 23 jaar staat ook op de

website

JGZ op school 
De intern begeleider/zorgcoördinator van de school werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werker en een consulent vanuit het samenwerkingsverband PO of VO. Ook de Jeugdgezondheidszorg en de leerplicht zijn aanwezig in de scholen. Soms zijn er vragen die de inzet van nog meer deskundigen nodig hebben. Dan is de schoolmaatschappelijk werker de verbinding naar het jeugdteam en de andere partijen in het JGZ. 

Hulp vanuit het JGZ wordt altijd in overleg met én na toestemming van de ouders en de jongere, ingezet. Dit geldt ook voor een aanvraag bij het jeugdteam. Het jeugdteam heeft veel expertise in huis, zoals lichte opvoedondersteuning, ambulante hulpverlening en jeugd geestelijke gezondheidszorg, waarmee veel vragen binnen het team beantwoord kunnen worden. Ook het jeugdteam is vrij toegankelijk. 

Jongeren
Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen ook zelf met hun vragen bij het JGZ terecht. Als je ergens mee zit kan je dat natuurlijk op school met de zorgcoördinator of het schoolmaatschappelijk werk bespreken. Maar als je het juist prettig vindt met iemand te praten die je (nog) niet kent, kan je contact zoeken met het JGZ, of een van de jongerenwerkers van Sport en Welzijn.

JGZ (Consultatie Bureau voor kind en jeugd)
Prinsenhof 4G
2263 EV Leidschendam
(070) 14070
Werkdagen van 09.00-16.00 uur