Oudercommissie

Welkom op de webpagina van de oudercommissie. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij dit doen.

Als u vragen, opmerkingen of ideeën voor ons heeft, dan kunt u deze mailen naar: ocdetrampoline@gmail.com

De oudercommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten voor de kinderen op het kindcentrum, zoals:
  • Schoolreisje
  • Sinterklaasviering
  • Kerstdiner
  • Paasontbijt
  • Koningsspelen
  • Sportdag
  • Avondvierdaagse

 

De organisatie

De oudercommissie bestaat uit 13 ouders, waarvan er 3 het dagelijks bestuur vormen. We komen ongeveer 4 keer per schooljaar een avond bij elkaar. Hierbij zijn ook altijd teamleden aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar, we horen het graag als u de vergadering een keer bij wil wonen.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de samenstelling van de oudercommissie bekend gemaakt en wordt aangegeven hoeveel vacatures ingevuld kunnen worden. Iedere ouder met een kind op onze school kan zich aanmelden, behalve ouders die al lid zijn van de Kindcentrumraad (KCR) van het kindcentrum.

 

De ouderbijdrage

De activiteiten die wij organiseren worden volledig betaald door de (vrijwillige) ouderbijdrage, wij hebben geen andere bron van inkomsten. Zonder deze ouderbijdrage kunnen wij helaas geen leuke en leerzame activiteiten organiseren. Als er ouders zijn die meer dan de vastgestelde ouderbijdrage willen bijdragen dan geeft ons dat de ruimte om bestaande activiteiten wat uit te breiden.

 

Contacten met MR, directeur en teamleden.

Over de communicatie met KCR, directeur en teamleden zijn goede afspraken gemaakt. Bij vergaderingen van de OC is regelmatig een KCR lid aanwezig en andersom is bij vergaderingen van de KCR regelmatig een OC lid aanwezig. Bij de OC vergaderingen is altijd minimaal 1 teamlid aanwezig die punten kan meenemen naar het teamoverleg. Indien er zaken zijn die volgens de OC leden beter rechtstreeks met de (adjunct-)directeur besproken kunnen worden, dan is er rechtstreeks overleg met de (adjunct-)directeur.

Na elke activiteit bespreken we de verbeterpunten van deze activiteit en hoe deze is georganiseerd. Eventuele verbeterpunten kunnen dan meegenomen worden in de organisatie van volgend jaar.