Zorg en SOP (School Ondersteunings Profiel)

Kinderen ontwikkelen zich allemaal in hun eigen tempo. Er zijn dan ook veel verschillende niveaus op ons kindcentrum en de zorg voor deze kinderen is zeer divers.

Als de kinderen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. 
De zorg binnen ons kindcentrum richt zich op het verbeteren van de leerprestaties en van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl

Hier kunt u de pdf-versie van ons schoolondersteuningsprofiel openen waarin omschreven staat hoe we de zorg binnen ons kindcentrum vorm geven en welke bijzondere zorg wij binnen onze school wel en niet kunnen bieden.