Schooltijden

 

Maandag 08.30 – 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Woensdag 08.30 – 12.00 uur vrij
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur

 

 

  • De kinderen verzamelen tien minuten voor aanvangstijd van de school op het plein;
  • Om 08.20 uur en 12.50 uur gaan de deuren open.
  • Om 08.30 uur en 13.00 uur starten de lessen. (er gaat één keer een zoemer)
  • Om 12.00 uur en 15.00 uur eindigen de lessen. 

 

 

Wij wijzen er op dat de lessen om 08.30 uur en 13.00 uur starten.

Bij regelmatig te laat komen zullen wij stappen ondernemen.

Dit varieert van een gesprek op school tot melding bij de leerplichtambtenaar.

 

 

  • De naschoolse opvang (BSO) start direct na schooltijd en is ook tijdens vakanties en studiedagen geopend.