Schooltijden

 

Maandag 08.30 – 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Woensdag 08.30 – 12.00 uur vrij
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur

 

 

  • De kinderen verzamelen tien minuten voor aanvangstijd van de school op het plein; vanaf dat moment zijn ook de leerkrachten van groep 3 t/m 8 op het plein. (1e bel)
  • Vijf minuten voor het begin van de lessen (08.25 uur en 12.55 uur) gaan de kinderen samen met de leerkracht naar binnen (2e bel).
  • Groep 0-1 en 2 mogen om 08.20 uur en 12.50 uur door hun ouders of verzorgers naar hun lokaal worden begeleid.
  • Om 08.30 uur en 13.00 uur starten de lessen. (3e bel)
  • Om 12.00 uur en 15.00 uur eindigen de lessen. (bel)

 

 

Wij wijzen er op dat de lessen om 08.30 uur en 13.00 uur starten.

Bij regelmatig te laat komen zullen wij stappen ondernemen.

Dit varieert van een gesprek op school tot melding bij de leerplichtambtenaar.

 

 

  • De naschoolse opvang start direct na schooltijd en is ook tijdens vakanties en studiedagen geopend.