Over ons

Kindcentrum Trampoline, een fantastisch centrum voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, dat ruimte biedt aan onderwijs en opvang onder één dak.

Een kindcentrum voor dag- en buitenschoolse opvang en een VE peuterspeelzaal. Waar ieder kind gezien wordt en waar een bevlogen team werkt aan doorgaande leer/ontwikkellijnen om alle kinderen een kans te geven op een goede start.

 

Alles onder één dak: onderwijs, dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. De opvang wordt georganiseerd met de vertrouwde (pedagogische) kwaliteit van Vlietkinderen, samen met het onderwijs zorgen we voor doorgaande leer- ontwikkellijnen en een goede overdracht van opvang naar onderwijs en vice versa.

 

Drie groepen kinderdagopvang, een VE-peutergroep, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang, dat is het aanbod dat Vlietkinderen biedt binnen dit kindcentrum.

 

*VE staat voor vroegschoolse educatie, er wordt gewerkt met een educatief programma aan de hand van thema's. Dit programma biedt ondersteuning in de ontwikkeling van de kinderen op allerlei gebied. We hebben veel aandacht voor de taalontwikkeling, taal is tenslotte de basis van alles. Stapje voor stapje bereiden we de peuters voor op de overstap naar groep 1 van de basisschool. 

 

Opvang en onderwijs werken binnen ruimtes die we 'WIJlanden' noemen, binnen deze ruimtes ontmoeten we elkaar en is er op natuurlijke wijze contact tussen onderwijs en opvang. Zo spelen en leren we samen.