Opvang

Het verhaal van Vlietkinderen, hier staan we voor!

Wij hebben kindcentra voor dag- en buitenschoolse opvang (voor, tussen en na schooltijd) in Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Leidschenveen). Dichtbij of in de basisscholen en uitstekend bereikbaar.

Onze missie, onze visie

De kern van onze missie is dat we ouders in staat stellen om opvoeding, studie, werk en vrije tijd te combineren, door hen de zekerheid te bieden van een veilige, uitdagende, ontwikkelomgeving voor hun kind.

De kern van onze visie is dat we meerwaarde bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar en hen toerusten voor de wereld van morgen. We bewandelen ongebaande paden en talenten krijgen de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Dit doen we door intensieve samenwerking met ouders en partners in het sociaal domein. We bundelen de krachten binnen en buiten onze organisatie. We zijn een betrouwbare, maatschappelijke onderneming.

Vlietkinderen werkt samen met basisschool de Trampoline voor naschoolse opvang bij Vlietkinderen Naschoolse opvang de Zevensprong en onze peuterspeelzaal De Peutersprong. Deze is gehuisvest in de school (locatie Valkhof).