Pedagogische visie

We hebben 6 uitgangspunten geformuleerd, welke onze pedagogische visie uitdragen. 
 

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan’
(Pipi Langkous)

 

Met alle respect; ‘Ik ben aardig voor de ander’

Ieder kind ontwikkelt zich in een omgeving waarin het respect en vertrouwen voelt

Iedereen mag zijn wie hij/ zij is. Hierbij hebben we respect voor de gevoelens, meningen, persoonlijkheid van anderen.

Iedereen voelt zich verantwoordelijk om zorgvuldig om te gaan met elkaar en de wereld om zich heen.

 

Allemaal anders; ‘Ik mag zijn wie ik ben’

Ieder kind is uniek; het ene kind is het andere niet. Kinderen ontwikkelen zich op verschillende gebieden in hun eigen tempo en op hun eigen niveau.

Wij zorgen ervoor dat uw kind zichzelf kan ontplooien, zodat het zijn/ haar eigen talenten kan ontdekken

We leren uw kind vertrouwen te hebben in zichzelf, waardoor het een positief zelfbeeld kan ontwikkelen

 

Op weg naar een zelfstandig bestaan; ‘Ik kan het zelf’

Ieder kind gaat uiteindelijk op eigen benen staan.

Vanuit het vertrouwen dat we ze geven zijn de kinderen in staat om eigen keuzes te maken. We moedigen kinderen aan, blijven in de buurt om een oogje in het zeil te houden en geven waar nodig een steuntje in de rug.

De kinderen leren meebeslissen over zaken die hen aangaan. Ze worden medeverantwoordelijk voor de taken en werkzaamheden die moeten gebeuren. Zo kunnen kinderen op natuurlijke wijze hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen gedrag. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een eigen mening ontwikkelen, open staan voor en rekening houden met de mening van anderen.

 

De buitenwereld binnen halen; ‘Ik sta midden in de wereld’

Ieder kind maakt deel uit van de omgeving en de gebeurtenissen in de wereld om hen heen en leert daarmee om te gaan.

Wij zorgen ervoor dat kinderen kennis kunnen nemen van de wereld om hen heen. Dat ze een realistisch beeld krijgen van de mensen, de dieren, de natuur en de culturen, waarmee ze in aanraking komen en hun eigen plaats bepalen in die wereld.

De kinderen ontdekken door te spelen en te leren met voorwerpen en materiaal afkomstig  uit het ‘gewone leven’.

 

Kind met andere kinderen; ‘Ik doe het samen’

Ieder kind moet zich veilig kunnen voelen om een goede relatie te ontwikkelen met andere kinderen en volwassenen.

We hebben aandacht voor de eigenheid van het individuele kind, maar ook aandacht voor het functioneren in de groep. Wij stimuleren de kinderen om rekening te houden met elkaar, om samen te spelen, te praten en te delen, om ruimte te nemen en te geven. Door mee te doen met groepsgebeurtenissen laten wij de kinderen gezamenlijk plezier en succes ervaren.

Kinderen leren in de hun vertrouwde groep niet alleen om te gaan met verschillen, zij leren deze ook te waarderen.

 

Geen angst voor ongebaande paden; ‘ik ontdek m’n eigen weg’

Ieder kind wil dingen ontdekken en uitproberen. In hun onbevangenheid komen ze met nieuwe en ongebruikelijke ideeën.

Binnen geaccepteerde grenzen krijgen ze de ruimte om fouten te maken, te ontdekken en om hun eigen weg te gaan. Hierbij stellen we onszelf de vragen: Wat is wijsheid in deze situatie, hoe kan ik dit kind het beste stimuleren.