Lerarentekort

 

Op deze pagina kunt u de laatste informatie vinden rondom het lerarentekort 
en hoe we hier als school mee omgaan.

Hier vindt u een brief over het lerarentekort van ons bestuur.


Wat is het probleem?
Openstaande vacatures worden moeilijk ingevuld, omdat er weinig of geen geschikte kandidaten zijn.

Bij afwezigheid van leerkrachten zijn geen vervangers meer te vinden.

Welke acties onderneemt de school?
Bij ziekte maken we gebruik van een invalpool samen met andere besturen binnen Zuid Holland. Helaas waren daar voor ons in de afgelopen maanden helemaal geen invalleerleerkrachten meer beschikbaar. 
Dit maakt dat we bij ziekte intern moeten schuiven om ervoor te zorgen dat de lessen doorgang kunnen vinden.
Samen met de MR hebben we afgesproken zoveel mogelijk in te zetten op ondersteuning in de groepen. We hebben voor dit schooljaar zelfs 4 onderwijsassistenten in dienst kunnen nemen. Zij nemen regelmatig groepen over wanneer dat nodig is. 
Ook hebben we derde jaars stagiaires die we opleiden. Daarnaast is er een zij-instroomleerkracht bij ons in dienst. 
Door te investeren in stagiaires en zij-instromers leiden we nieuwe leerkrachten op die, wanneer mogelijk, bij ons kunnen komen werken.

Bij ziekte van een leerkracht doorlopen we meerdere stappen:
1.  Kan de duo leerkracht of een ander teamlid extra komen werken?
2.  Heeft de invalpool nog leerkrachten beschikbaar?
3.  Kunnen we intern schuiven met personeel? (Bijv. de inzet van onderwijsondersteuners en stagiaires)
4.  Kan de groep verdeeld worden?
5.  Als er geen mogelijkheden meer zijn, wordt de ouders gevraagd hun kind thuis te houden. Dit is een uiterste noodmaatregel.
     (dit altijd na overleg met het schoolbestuur)
6.  In het geval dat ouders geen opvang voor hun kind hebben, wordt de leerling in een
     andere groep geplaatst.

Het probleem van het lerarentekort is enorm.
Een grote kans om dit het hoofd te bieden ligt in ons nieuwe kindcentrum.
Samen met Vlietkinderen hebben we bijv. een combinatiefunctionaris aangenomen om de krachten te bundelen. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden via de Trampetter.

 

Actuele link: Lerarentekort Noodscenario

berichten media