Visie op identiteit

 

We staan op basis van wederzijds respect open voor alle kinderen ongeacht hun cultuur of religieuze achtergrond (interconfessioneel).

 

 

We werken vanuit christelijke normen en waarden

 

 

We verwachten van het team, de ouders en de kinderen, dat zij zich, binnen de onderwijs/opvangtijd, aanpassen aan onze manier van werken en leven en de vieringen mee willen beleven.

 

Onze identiteit vindt zijn wortels in de christelijke traditie en laat zich inspireren door een visie op mens en wereld, zoals deze in de Bijbel wordt aangetroffen.

De kinderopvang van Vlietkinderen sluit zich hierbij aan, al is de identiteit van Vlietkinderen niet gebaseerd op het geloof als zodanig.