Onderwijskundige visie

 

Doel van het onderwijs is dat elk kind zich cognitief en sociaal- emotioneel optimaal kan ontwikkelen door het aanbieden van leerstof die bij het kind past.

 

Het onderwijs binnen ons kindcentrum is zodanig dat het eigen leerproces, werk en gedrag van kinderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de kinderen, de leerkrachten en in voorkomende gevallen de ouders.

 

We bieden kinderen een gestructureerde omgeving, waarin ze zich veilig voelen en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan.

 

We benaderen de kinderen positief. Wij stimuleren, motiveren en dagen hen uit, om zodoende hun capaciteiten en mogelijkheden optimaal te benutten.

 

We geven kinderen de ruimte, binnen bepaalde kaders en met diverse materialen en leermiddelen om zelf te onderzoeken en te ontdekken.

 

De leerkrachten accepteren verschillen tussen kinderen en stemmen hun onderwijs af op waar de kinderen behoefte aan hebben.

 

We houden rekening met hun competentie (op alle gebieden).

 

De afwisseling van leer- en doe taken is van groot belang.

 

Op ons kindcentrum brengt de leerkracht kennis en informatie over en hij/ zij ondersteunt en begeleidt de kinderen.